मल नपाएर किसानको रुवाबासी, मन्त्री भन्छन्ः धरौटी जफत गरियो