लोक सेवा आयोगले सोध्ने महत्वपूर्ण २० प्रश्न (प्रश्न सँगालाे भाग–१४)१. सबैभन्दा ठूलो ग्रह– बृहस्पति

२. सबैभन्दा सानो ग्रह– बुध

३. पृथ्वीको उपग्रह– चन्द्रमा

४. सूर्यबाट नजिकको ग्रह– बुध

५. सूर्यबाट टाढाको ग्रह– वरूण

६. पृथ्वीबाट नजिकको ग्रह– शुक्र

७. सबैभन्दा चम्किलो ग्रह– शुक्र

८. सबैभन्दा चम्किलो तारा– साइरस

९. सबैभन्दा धेरै उपग्रह भएको ग्रह– बृहस्पति

१०. सबैभन्दा चिसो ग्रह– वरूण

११. सबैभन्दा भारी ग्रह– बृहस्पति

१२. राती रातो देखिने ग्रह– मंगल

१३. सुर्यमण्डलको सबैभन्दा ठुलो उपग्रह– गैनीमेड

१४. सुर्यमण्डलको सबैभन्दा सानो उपग्रह– डीमोस

१५. नीलो ग्रह– पृथ्वी

१६. हरियो ग्रह– वरूण

१७. वायुमण्डल नभएको ग्रह– बुध ग्रह

१८. सबैभन्दा बेगले घुम्ने ग्रह– बृहस्पति ग्रह

१९. बिहानको तारा– शुक्र

२०. सजिव ग्रह– पृथ्वी ग्रह

प्रतिक्रिया दिनुहोस्