परीक्षाको नतिजा तत्काल प्रकाशन गर्न परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई निर्देशननतिजा तत्काल प्रकाशन गर्न परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई निर्देशन

प्रतिक्रिया दिनुहोस्