जब पूर्व राष्ट्रपति ओबामा काँधमा धोक्रो बोकेर अस्पताल पुगे…