इतिहासका ९ ठूला महामारी : जसले विश्व हल्लायोप्रतिक्रिया दिनुहोस्