जिब्रो छेडेर नगर परिक्रममा गर्दै श्रेष्ठजिब्रो छेडेर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्